ورزشگاه مدرنی که به سرعت از بیسبال به فوتبال تبدیل می شود + فیلم

ورزشگاهی در ژاپن به سرعت از زمین بیسبال به استادیوم فوتبال تبدیل می‎شود.