برگزاری کلاس کشتی کلاسیک بانوان زیر نظر مدرس اوکراینی

کلاس مربیگری کشتی کلاسیک بانوان با حضور مدرس و قهرمان کشتی از کشور اوکراین در خانه کشتی تهران در حال برگزاری است.