باشگاه تراکتورسازی: ۷ پرونده دردسرساز در فیفا بسته شد

با دریافت رسید پرداخت وجه حمزه یونس ، آیان رمسی و دیتمار بیکای هفت پرونده دردسرساز تراکتورسازی در فیفا رسما مختومه شد.