google play store برای حفاظت از برنامه‌های کاربردی اندروید، Bug Bounty را ارائه کرد

گوگل پلی برای آنکه از برنامه‌های کاربردی اندرویدی در مقابل برخی ‌آسیب پذیری‌ها حفاظت کند، برنامه Bug Bounty را برای کاربران ارائه داد.