دانلود باتری دکتر Battery Doctor 6.20؛ برنامه کاهش مصرف باتری

Battery Doctor می تواند مقدار مصرف باتری گوشی یا تبلت اندرویدی شما را تا 50 درصد کاهش دهد.