سردار جلالی : فضای سایبر کشور توسط دشمنان اشغال شده است

سردار جلالی در نشست بصیرت‌افزایی با موضوع بررسی علل اغتشاشات اخیر گفت : ” برای استفاده از فضای مجازی باید همه زیر ساخت ها را در داخل و به صورت بومی داشته باشیم. “