فروش محصولات تاریخ گذشته توسط یک فروشگاه اینترنتی+ اسناد

یک فروشگاه اینترنتی، محصولات تاریخ گذشته را در حراج جمعه به مشتری خود ارسال کرد.