دلیل جالب مرد تایوانی برای طلاق زنش

یک مرد تایوانی بنا به دلیلی عجیب با حاضر شدن در دادگاه درخواست طلاق از همسرش را مطرح کرد.