دوچرخه هوشمندی که روی آن قدم می‌زنید +فیلم

به تازگی دوچرخه هوشمندی اختراع شده است که دوچرخه‌سوار می‌تواند روی آن قدم بزند.