آیا تلگرام فیلتر می شود؟

گمانه زنی‌ها درمورد فیلتر شدن پیام رسان تلگرام همچنان ادامه دارد.