دانلود Gravity Screen Pro – On/Off 3.14.2 ؛ روشن کردن خودکار صفحه نمایش

با نرم افزار Gravity Screen Pro – On/Off وقتی گوشی را در جیب می‌گذارید صفحه آن خاموش و وقتی آن را خارج می‌کنید روشن می‌شود.