توییت روحانی درباره تفاوت اعتراض و آشوبگری

واکنش رئیس جمهور به آشوبگری شب گذشته و آسیب به اموال عمومی مردم از طریق توییتر او منتشر شد.