خلق شخصیت‌های جنگ ستارگان با زباله های دورریختنی +تصاویر

یک هنرمند با استفاده از بازیافت زباله های تکنولوژی های قدیمی ، دست به خلق آثار بی نظیری زد.