بلایی که یک آرایشگر سر مشتری بیچاره آورد

مرد جوان که از آرایشگرش خواسته بود یک مدل جدید برای فرارسیدن کریسمس را روی موهای سرش پیاده کند نمی دانست چه بلایی قرار است سرش بیاید.