تصاویر جدید از حاج قاسم سلیمانی در میدان نبرد/مردی که صورتش طعمه خرس وحشی شد/ماهیگیری در عمق چهل سانتی متری رودخانه