درگیری شدید شهروندان آمریکایی در روز حراج جمعه سیاه + فیلم

درگیری شدید تعدادی از شهروندان آمریکایی در روز حراج بلک فرایدی یا جمعه سیاه، یکی از فروشگاههای این کشور را به هم ریخت.