اشتباه عجیب شهردار تهران در معرفی خط 7مترو + فیلم

شهردار تهران در شبکه یک سیما در معرفی مسیر خط هفت مترو اشتباه عجیبی کرد که مورد توجه کاربران قرار گرفت.