مهاجرت چوپان و گله در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری دیدنی از یک چوپان با گله هایش اختصاص یافت.