بیشترین هزینه‌های تحصیل در دانشگاه مربوط به کدام کشورها است؟+ اینفوگرافی

اینفوگرافی خبر زیر به نشان می دهد هزینه تحصیل در کشورهای مختلف جهان چقدر است و بیشترین هزینه ها مربوط کدام کشورها می باشد.