وقوع چهارمین طوفان سهمگین در آمریکا + فیلم و تصاویر

پس از سه طوفان سهمگین هاروی، ایرما و ماریا، آمریکا این بار با طوفان سنگین تری به نام نِیت دست به گریبان شد.