انتقاد رحیمی از تغییر مداوم رشته‌های بازیهای آسیایی/ OCA مقصر است

رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی از تغییر مداوم رشته های بازی های آسیایی انتقاد کرد و گفت: OCA بدون توجه به زمان اقداماتی انجام می دهد که باعث بی نظمی بازی ها می شود.